Raad van Toezicht

Wij zien onszelf als een maatschappelijke organisatie, die met gemeenschapsgeld omgaat. De Raad van Toezicht controleert of wij onze rol goed vervullen, goede en veilige zorg leveren en dat het geld zo goed mogelijk wordt besteed. Zorg van Rinette volgt de Zorgbrede Governancecode.

De RvT van Zorg van Rinette bestaat m.i.v. 1 januari 2018 uit twee personen. De heer drs. P. Gondrie is voorzitter. Hij heeft ruime ervaring binnen het bestuur van diverse organisaties. Tevens is hij jarenlang wethouder geweest. Mevrouw drs. M.Kroon heeft een achtergrond als verpleeghuisarts, medisch adviseur en werkt tot 1 januari 2018 bij het CIZ.

 

 

 

De RvT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn ( NVTZ )