Het DNA van een organisatie wordt gevormd door de genen van een organisatie.
Daartoe zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd:

 

Missie:
Zorg van Rinette bevordert de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers en hun mantelzorgers met kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg- en dienstverlening en draagt er toe bij dat ze zo lang mogelijk op verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen.

Visie:
Rinette is ervan overtuigd dat het welzijn van onze cliënten en de maatschappij het best geholpen zijn met persoonsgerichte en betrokken zorgverleners die deskundig zijn en goed samenwerken. De kern van de dienstverlening wordt gevormd door de relatie tussen de zorgmedewerkers en de cliënt. Vanuit die persoonlijke relatie ontstaat ruimte voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Rinette Zorg is hieraan faciliterend en zorgt voor de effectieve organisatie van zorg, voor het boeien en binden van medewerkers, voor de introductie van innovaties en voor kwaliteitsborging.