Ondernemingsraad

Zorg van Rinette heeft een actieve ondernemingsraad.

De OR speelt een belangrijke rol, zeker omdat onze markt de laatste jaren te maken heeft met grote veranderingen. De constante veranderingen die de thuiszorg ondergaat zijn niet altijd zonder gevolgen voor het personeel. In dit kader heeft de OR een belangrijke rol. Zo vertegenwoordigen zij het belang van het personeel en zijn zij een gesprekspartner van het bestuur. De OR wordt gekozen als afvaardiging van het personeel van onze organisatie. Onlangs is de nieuwe OR geïnstalleerd die uit 5 leden bestaat. Van links naar rechts:

  • Sandra van der Meer ( Medewerker Begeleiding )
  • Eefje Knook ( Regiocoördinator Begeleiding )
  • Joke de Visser ( Teamcoördinator Huishoudelijke Verzorging, Medewerker BG )
  • Ina Kleefman ( Medewerker Huishoudelijke Verzorging )
  • Mijke van Nunen ( Medewerker Cliëntenservice )