Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

Bij Rinette werken we continu aan kwaliteit. Dat doen we op een gestructureerde wijze. Door (zorg-)plannen te maken, uit te voeren, te evalueren en bij te stellen worden we steeds beter in wat we doen. Dat doen we graag met u samen. Vandaar ook dat de zorgplannen met u samen worden opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. En waar het de organisatie zelf betreft overleggen we met uw vertegenwoordigers in de Cliëntenraad.


Medicatie veiligheid

Speciale aandacht heeft medicatieveiligheid, vastgelegd in ons medicatieprotocol. Jaarlijks toetst een externe organisatie of Zorg van Rinette voldoet aan vooraf vastgestelde normen van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

NPS-Score.

Elk jaar neemt Rinette Zorg onder haar cliënten een enquête af, waarin gevraagd wordt hoe zij de kwaliteit van Rinette Zorg ervaren.
Dit leidt tot de zogenaamde NPS-Score. In 2018 bedroeg de NPS-Score 36.