Klachten

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN.

Wij hechten grote waarde aan de relatie welke we met onze cliënten hebben. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over Rinette Zorg. Toch kunt het zijn dat u als cliënt of mantelzorger  van mening bent dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. We hopen dat u dan contact met ons opneemt zodat we u recht kunnen doen en van u kunnen leren. We hopen dat u zich hiervoor richt tot uw zorgverlener of contact opneemt met ons kantoor. Dat kan telefonisch of via info@rinettezorg.nl.

 

 

Mocht u het lastig vinden om een klacht in te dienen dan bieden we u de mogelijkheid gebruik te maken van onze onafhankelijke ondersteuning. Dit kan via:

  1. Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk. Zorgbelang kunt u bereiken via de website van zorgbelang. 
  1. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van expertisecentrum Quasir.

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over onze klachtenprocedure; de klacht – eventueel anoniem – registreren; en/of helpen bij het formuleren van de klacht. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. U bereikt de klachtenfunctionaris via de website van Quasir.

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit opvragen bij de klachtenfunctionaris. Ons klachtenreglement kunt u hieronder downloaden.

Klachtenreglement