Cliëntenraad


Onze cliëntenraad, stem van onze cliënten

Uiteindelijk draait al ons werk maar om één ding: tevreden cliënten. Zij zijn bij uitstek de ervaringsdeskundigen die ons kunnen vertellen, hoe ze onze zorg ervaren, wat hun wensen zijn en vooral: wat er verbeterd kan worden. Daarom is onze Cliëntenraad zo belangrijk. Die is als het ware de stem van de cliënt. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten en oefent ook echt invloed uit op ons beleid. Daarvoor overlegt de Cliëntenraad regelmatig met onze directie. Bij voorkeur nemen natuurlijk cliënten van Rinette Zorg zitting in de Cliëntenraad. Als dat niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en niet-cliënten met affiniteit voor de thuiszorg lid worden. Hieronder de huidige leden van de cliëntenraad .

 

Frans van den Bogaard ( Voorzitter )
Harry Vorstenbosch ( Secretaris )
Marjo Sweegers
Marianne Brouwer
Alice van der Linden
Huub van Gerwen

 

Wilt u ook invloed en meepraten? 

Dat kan! De Cliëntenraad van Zorg van Rinette zoekt nieuwe leden. Wilt u ook inspraak en uw stem laten horen, neem dan contact op met onze receptie of stuur een mail naar info@rinettezorg.nl met uw naam en telefoonnummer en we zullen er zorg voor dragen dat er contact wordt opgenomen met u door 1 van de leden van de Cliëntenraad.