Missie

Zorg van Rinette bevordert de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers en hun mantelzorgers met kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg- en dienstverlening en draagt er toe bij dat ze zo lang mogelijk op verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen.

Visie

Rinette is ervan overtuigd dat het welzijn van onze cliënten en de maatschappij het best geholpen zijn met persoonsgerichte en betrokken zorgverleners die deskundig zijn en goed samenwerken. De kern van de dienstverlening wordt gevormd door de relatie tussen de zorgmedewerkers en de cliënt. Vanuit die persoonlijke relatie ontstaat ruimte voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Rinette Zorg is hieraan faciliterend en zorgt voor de effectieve organisatie van zorg, voor het boeien en binden van medewerkers, voor de introductie van innovaties en voor kwaliteitsborging.

Kwaliteit

Kwaliteit schrijven we met een hoofdletter. Het zit in ons DNA. Door (zorg)plannen te maken, te evalueren en waar nodig telkens bij te stellen, voldoen we aan onze eigen en verplichte eisen. Zo worden we steeds een beetje beter in wat we doen. Ook in de organisatie zelf. Door regelmatig overleg te hebben met de Cliëntenraad van Rinette Zorg weten we ook wat er leeft bij de cliënten vanuit een andere invalshoek.

Medicatieveiligheid

Een belangrijk punt. Daarom besteden we hier speciale aandacht aan, wat is vastgelegd in ons medicatieprotocol. Jaarlijks toetst een externe partij of we voldoen aan alle normen, zoals die zijn vastgesteld door de Inspectie voor de Volksgezondheid.

PREM

Hoe ervaart u onze zorg? Die vraag leggen we cliënten elk jaar voor in een enquête. Het resultaat geeft een NPS score, een cijfer voor klanttevredenheid.

Sinds 2019 voeren wij onder cliënten wijkverpleging een onderzoek uit, genaamd PREM. De vragenlijst die binnen dit PREM onderzoek gebruikt worden zijn door de zorgverzekeraars samengesteld. Uit dit onderzoek komen twee elementen naar voren die de kwaliteit van zorg weergeven:

NPS score

Deze wordt samengesteld door het aantal cliënten die de organisatie een cijfer 9 of hoger te verminderen met het aantal cliënten die een 6 of lager aan de organisatie geven. Een positieve NPS score geeft dan aan dat er meer cliënten zijn die de organisatie een 9 of hoger geven dan het aantal cliënten wat de organisatie een 6 of lager geeft.

  • Onze NPS score van 2019 is 8
  • Onze NPS score in 2020 is 20
  • Onze NPS score in 2021 is 48
  • Onze NPS score in 2022 is 56

Cliënten gaven ons een gemiddelde score van

  • 7,5 in 2019
  • 7,7 in 2020
  • 8,5 in 2021
  • 8,3 in 2022
Sluiten

Wil je teruggebeld worden?

Gebruik onderstaand formulier en we bellen u zo snel mogelijk terug.

Terugbellen