Verzorging en Verpleging

3In Nederland heeft iedereen, die geïndiceerd is door de wijkverpleegkundige, recht op persoonlijke verzorging en verpleging. Dit wordt vergoed door uw Zorgverzekering en er geldt geen eigen risico. Als u zorg bij ons aanvraagt, komt onze wijkverpleegkundige dan ook bij u thuis om te indiceren. Zij doet de intake en stelt samen met u een zorgplan op. Hierdoor weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Tijdens het intakegesprek kijkt de wijkverpleegkundige samen met u en uw mantelzorger wat u nog wél en niet meer kunt. We overleggen als u wilt met uw huisarts, gemeente, zorgverzekeraar en alle andere instanties om de zorg goed voor u te regelen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met één van onze wijkverpleegkundigen voor informatie. Die komt dan bij u langs om uw wensen in kaart te brengen en een passend zorgpakket samen te stellen.

Hoe gaat het in zijn werk!

Als u in uw eigen verzorging niet
(meer) alles zelf kunt of u heeft verpleegkundige hulp nodig, dan kunt u een beroep doen op onze professionele medewerkers. We formeren een zo’n klein mogelijk team die de zorg bij u komt leveren.

U kunt hierbij denken aan hulp bij de dagelijkse lichamelijke verzorging, aankleden, toiletgang, eten, drinken, aanreiken van medicatie, oog druppelen en dergelijke. Of aan diabeteszorg, stomazorg, katheteriseren, injecteren, wondzorg of zwachtelen.