Alertheid op W.M.O. blijft  geboden!

In 2015 trad de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) in werking.
Nog meer dan in verleden moeten gemeenten sindsdien zorgen, dat mensen kunnen participeren en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Ondanks de forse bezuinigen die met de overdracht van taken naar gemeenten gepaard ging, zou de besluitvorming plaats vinden op laag niveau, dicht bij de mensen die het nodig hebben. Maatwerk was het credo.

De werkelijkheid pakte anders uit. Vanaf het begin hebben veel gemeenten de huishoudelijke  ondersteuning “ van zich af georganiseerd “ o.a. naar de zorgverleners, naar mensen zelf via algemene voorzieningen, naar mantelzorgers. Iedereen die met hulpvragers te maken had, waaronder de vrijwillige cliëntondersteuners, kon zien dat dit lijnrecht inging tegen de bedoelingen van de wet .

Nu ook de Centrale Raad van beroep onlangs heeft uitgesproken onze kritische zienswijze  te delen, zijn de gemeenten verplicht hun WMO-beleid aan te passen.  Daarom raden wij, als Cliëntenraad van Rinette Zorg, er dringend op aan dat indien u wordt benaderd door de gemeente voor een “keukentafelgesprek”,  u zich bij dit gesprek bij te laten staan door een cliëntenondersteuner. Bij de (PVGE en KBO)  beschikken de ouderenorganisaties van speciaal opgeleide en getrainde cliëntondersteuners voor senioren die klaar staan om U te helpen.

bron: KBO en PVGE