Kwaliteit

Onze zorgverleners komen in de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Ze helpen met opstaan, aankleden, uitkleden en naar bed gaan. Ze helpen hen met de medicatie. Daarom staat veiligheid staat bij ons voorop. En voeren we jaarlijks zelf diverse controles uit. Zo houden we elk jaar een cliënttevredenheidsonderzoek, bestuderen we klachten goed en hebben we regelmatig contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en verrichten we om het jaar een Risico-inventarisatie en -evaluatie over de veiligheid van de werkplekken van onze medewerkers. Zorg van Rinette heeft het HKZ kwaliteitskeurmerk.

Medicatie veiligheid

Speciale aandacht heeft medicatieveiligheid, vastgelegd in ons medicatieprotocol. Jaarlijks toetst een externe organisatie of Zorg van Rinette voldoet aan vooraf vastgestelde normen van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

NPS-Score.

Elk jaar neemt Rinette Zorg onder haar cliënten een enquete af, waarin gevraagd wordt hoe zij de kwaliteit van Rinette Zorg ervaren.
Dit leidt tot de zogenaamde NPS-Score. In 2017 bedroeg de NPS-Score 41.